Actievoorwaarden 100 euro shoptegoed-actie

Deze algemene actievoorwaarden (de Actievoorwaarden) van Unibail-Rodamco SE (de Organisator), per adres: Unibail-Rodamco Nederland Winkels B.V., Schiphol Boulevard 371 WTC Toren H, 1118 BJ Schiphol, zijn van toepassing op de 100 euro shoptegoed-actie dat zal plaatsvinden van 16 november tot en met 26 december 2020 (de Actie) via verschillende offline en online kanalen van het winkelcentrum Leidsenhage (het Winkelcentrum). 

1. Deelname aan de Actie houdt volledige acceptatie van deze Spelvoorwaarden in. Indien u de Spelvoorwaarden niet accepteert, moet u niet deelnemen aan de Actie.

2. Deelname aan de Actie staat open voor iedere persoon die 18 jaar of ouder is en die zich registreert voor de klantenkaart (de Deelnemers). De actieperiode loopt van 16 november tot en met 26 december. Uitgesloten van deelname zijn personen jonger dan 18 jaar, werknemers van de Organisator en/of aan haar gelieerde ondernemingen en hun familieleden, alsmede werknemers van de winkels in het Winkelcentrum en hun familieleden. 

3. Iedereen die zich in de actieperiode registreert voor de klantenkaart van Leidsenhage maakt daarmee kans op 100 euro shoptegoed (de Prijs). Dit shoptegoed wordt uitgekeerd in de vorm van een giftcard van een van de retailers van winkelcentrum Leidsenhage. Winnaars ontvangen hierover automatisch bericht waarin wordt uitgelegd hoe zij hun prijs kunnen ophalen en waarin wordt gevraagd van welke retailer zij het liefst een giftcard ontvangen.

4. In totaal wordt 1 prijs verloot onder alle personen die zich tijdens de actieperiode hebben geregistreerd voor de Leidsenhage klantenkaart. 

5. In diverse offline en online communicatie-uitingen wordt over de actie gecommuniceerd. Het gaat hierbij om communicatie van de Sinterklaas- en Kerstcampagne 2020.

6. Deelnemers die een prijs winnen kunnen hun prijs tot 31 januari 2021 ophalen in winkelcentrum Leidsenhage. 

7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld. De Organisator kan de Prijs vervangen door een of meer prijzen van een vergelijkbare waarde. 

8. De prijswinnaar stemt ermee in dat fotomateriaal van de uitreiking van de prijs via de social media kanalen van het Winkelcentrum kunnen worden gepubliceerd.

9. In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, wordt een besluit genomen door de Organisator. 

10. Deze Actievoorwaarden kunnen door de Organisator te allen tijde worden gewijzigd. Gedurende de looptijd van de Actie worden deze Actievoorwaarden niet ten nadele van deelnemers gewijzigd.

11. Voor vragen of klachten omtrent de Actie kan contact worden opgenomen met de Organisator.

12. Op deze Spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.