Wij werken aan een groen Westfield Mall of the Netherlands, en dat is merkbaar in onze dagelijkse operatie. Intern is iedereen er zich van bewust dat wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een milieuvriendelijke omgeving. 

Oplaadpunt elektrische auto's
Bezoekers met een elektrische auto kunnen deze opladen bij P4 en P5. 

 

Sorteren van afval

Westfield Mall of the Netherlands maakt gebruik van zes verschillende afvalstromen.

Recyclen van afval
Het afval wordt 100% gerecycled.

Afvaltransport

Onze afvalcontainers hebben een sensor waardoor de containers pas worden geleegd wanneer deze voor 80% vol zitten.  

Hierdoor wordt het transport van afval geminimaliseerd. 


Zuinige verlichting

Alle verlichting in het winkelcentrum zijn LED lampen. 

Duurzame energie
Westfield Mall of the Netherlands gebruikt 100% groene elektriciteit.

 

Beheer Warmte en Koude Opslag

Westfield Mall of the Netherlands heeft een WKO registratie. Duurzame energieopwekking op locatie in de vorm van een warmte- en koudeopslaginstallatie incombinatie met warmtepompen (WKO). Hiervoor is gekozen om de warmte en koude op de locatie duurzaam op te kunnen wekken. 

 

BREEAM 
De ambitie is om voor het nieuwbouwdeel van het project een BREAAM-NL Nieuwbouw en Renovatie score 'Very Good' te behalen. Na de realisatie beogen wij een BREAAM-NL In-Use score 'Excellent' voor het gehele winkelcentrum te behalen. Met deze ambitie is reeds vanaf de start van het ontwerptraject rekening gehouden. 

 

Groen voorziening
Een groene gevel ten behoeve van fijnstofreductie omdat planten een positieve invloed hebben op mensen. Het fijnstof wordt door de planten gereduceerd en de luchtkwaliteit om het gebouw heen wordt erdoor verbeterd. De groene gevel wordt voorzien van regenwater. Hierdoor wordt het regenwater hergebruikt zonder gebruik te maken van drinkwater.