Actievoorwaarden Paaseieren zoeken op social

 

1. Deze algemene spelvoorwaarden (de Spelvoorwaarden) van Unibail-Rodamco SE (de Organisator), per adres: Unibail-Rodamco Nederland Winkels B.V., Schiphol Boulevard 371 WTC Toren H, 1118 BJ Schiphol, zijn van toepassing op het kansspel Paaseieren zoeken op social dat zal plaatsvinden op 4 en 5 april 2021 (de Actie) op de socials (Facebook en Instagram) van Westfield Mall of the Netherlands (het Winkelcentrum). 

2. Deelname aan de Actie houdt volledige acceptatie van deze Spelvoorwaarden in. Indien u de Spelvoorwaarden niet accepteert, moet u niet deelnemen aan de Actie.

3. Deelname aan de Actie staat open voor iedere persoon die 18 jaar of ouder is. Uitgesloten van deelname zijn personen jonger dan 18 jaar, werknemers van de Organisator en/of aan haar gelieerde ondernemingen en hun familieleden, alsmede werknemers van de winkels in het Winkelcentrum en hun familieleden. 

4. Mensen kunnen op de socials van Westfield Mall of the Netherlands deelnemen aan de actie. Het is daarbij de bedoeling dat zij het aantal verstopte eieren in de afbeelding raden. Het antwoord dat zij willen geven kunnen de deelnemers kenbaar maken in de comments onder de post op Instagram en Facebook. 

5. Elke deelnemer mag maar 1 antwoord geven. Geef je meer dan 1 antwoord, dan word je uitgesloten van deelname. 

6. Er worden twee giftcards ter waarde van EUR 150 ter beschikking gesteld. Een voor de winnaar op Facebook en een voor de winnaar op Instagram. De deelnemer die het juiste aantal eieren raadt wint de prijs. Wanneer er meerdere goede antwoorden gegeven worden, dan wordt door loting de winnaar getrokken. Op 6 april worden de prijswinnaars bepaald en bekend gemaakt in de comments onder de posts op Facebook en Instagram. De winnaars worden gevraagd via een DM contact op te nemen met Westfield Mall of the Netherlands, zodat een afspraak gemaakt kan worden voor het overhandigen van de prijzen.

7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld. De Organisator kan de Prijs vervangen door een of meer prijzen van een vergelijkbare waarde. 

8. De prijswinnaar stemt ermee in dat fotomateriaal van de prijsuitreiking via de social media kanalen van het Winkelcentrum wordt gepubliceerd.

9. In de gevallen waarin deze Spelvoorwaarden niet voorzien, wordt een besluit genomen door de Organisator. 

10. Deze Spelvoorwaarden kunnen door de Organisator te allen tijde worden gewijzigd. Gedurende de looptijd van de Actie worden deze Spelvoorwaarden niet ten nadele van deelnemers gewijzigd.

11. Voor vragen of klachten omtrent de Actie kan contact worden opgenomen met de Organisator via: info@westfieldmallofthenetherlands.nl.

12. Op deze Spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.